NHỮNG GIẢI THƯỞNG QUỐC TẾ ĐÃ ĐẠT ĐƯỢC

** Giải thưởng iF 2015: Chuột cảm ứng RAPOO T8

IF 1

** Giải thưởng iF 2014: Loa Bluetooth RAPOO A600

IF 6

 

** Giải thưởng iF 2013: Bàn phím RAPOO E9270P

IF 4

** Giải thưởng iF 2012: Bộ 03 bàn phím blade-seri RAPOO E6300, E9070 & E9080

IF 3

** Giải thưởng iF 2010: Chuột laser RAPOO 3700

IF 2