Rapoo đã đầu tư tủ kệ tại PICO Tây Sơn để trưng bày sản phẩm đầy đủ và đa dạng giúp các bạn trãi nghiệm sản phẩm thực tế.